Definities

Er zijn meerdere definities van vrijdenken en vrijdenkerij in omloop. Kijk eens op het Internet, b.v. in Wikipedia of de website van De Vrije Gedachte en leer meer over de vrijdenkerij.  

Definities van vrijdenken en de KLL-Code.

Als vrijdenker leef ik met de volgende definitie van het vrijdenken:

“Vrijdenken is: jezelf een beeld, een mening en een visie vormen over de wereld, de geschiedenis, de toekomst, de mens en de samenleving op basis van feiten, de rede, logica en wetenschap. Onafhankelijk van traditie, autoriteit, dogma, ideologie, religie, politieke of economische visie.
Vaak zal de wetenschappelijke methode worden gehanteerd om te onderzoeken en te verklaren. Maar ook een nuchtere kijk op alledaagse dingen is een basis voor het vrijdenken. Vrijdenken is voor alle mensen een voorwaarde voor een vrij bestaan en daarmee de basis voor een vrije wereldwijde samenleving. Bij vrijdenken hoort de vrijheid van gedachte en van meningsuiting.”

Voor het alledaagse vrije denken hanteer ik het volgende uitgangspunt:
“Alledaags vrijdenken is vrijdenken dat alledaagse dingen en gebeurtenissen beschouwt en beoordeelt op basis van de definitie van vrijdenken en de KLL-Code (zie hieronder).

Alledaags vrijdenken gaat over het nu en over de toekomst, het verleden ligt achter ons en in het heden zoeken we als samenleving onze weg. Nadenken over de toekomst heeft prioriteit.”

Ook vrijdenken is nooit waardenvrij. Gelukkig maar, waardenvrijheid is, net als b.v. de vrije markt economie, gemakkelijk aanleiding tot ongecontroleerde macht in handen van mensen (vaak mensen die ontkennen dat er een algemeen belang bestaat) die die macht misbruiken. Ik ben voorstander van een wereldwijde sociale en solidaire samenleving. Alle individualisering van de laatste decennia kan het niet wegpoetsen, er bestaat wel degelijk een algemeen belang. En globalisering is voor mij niet gelijk aan het wereldwijd promoten van de neoliberale vrije markt. Ik wil in het kader van het algemeen belang een eerlijker oplossing voor onze mondiale problemen.

De volgende universele waarde, afgekort de KLL-Code, leent zich uitstekend om het universele doel van vrijdenken aan te geven:
“Het realiseren van Kwaliteit van Leven en Leefomgeving voor alle bewoners van de wereld. Eerlijk verdeeld en binnen de mogelijkheden en de grenzen die de aarde biedt. Met als aanvullende en ondersteunende waarden realiteitszin, eerlijkheid, menslievendheid en solidariteit, vorm gegeven in vrijheid, met oog voor het algemeen belang, zonder de last van religie en gevrijwaard van de uitwassen van de neoliberale vrije markt economie, ingebed in een democratische rechtsstaat en in een open samenleving. Met als economische basis een wereldwijde solidaire vrije markt economie.”

Vrijdenken is een manier van denken en leven, de KLL-Code is een politieke keuze.