Home

Welkom!

STATEMENT:
Ik ben van mening dat vrijdenken, veel breder dan nu het geval is, in de samenleving thuis hoort.
Het hoort bij vrije en verantwoordelijke mensen.

Vrijdenken is niet alleen een intellectuele bezigheid, het is in mijn visie vooral ook de basis voor ons dagelijks denken en handelen.
Maar we moeten de kunst van het "alledaagse vrijdenken" nog wel leren."God bestaat niet"

Heel vaak gaan mensen met me in discussie over deze uitspraak. En altijd is het tegenargument dat ik dat niet kan bewijzen.

Maar in mijn optiek hoef ik dat ook niet te bewijzen, wie iets beweert (namelijk dat god bestaat) mag dat bewijzen.

Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat god bestaat. Sinds eeuwen zijn er ontelbare pogingen ondernomen om te bewijzen dat god bestaat. Zowel door gelovigen als ongelovigen, binnen en buiten de wetenschap, is naarstig gezocht naar een godsbewijs. Er is nooit ook maar een enkel bewijs van het bestaan van (een) god geleverd.

Op grond van deze eeuwenlange zoektocht die tot niets heeft geleid concludeer ik dat god niet bestaat. De uitspraak “god bestaat niet” is een wetenschappelijke uitspraak die falsifieerbaar is. Ik nodig iedereen uit de uitspraak “god bestaat niet” te ontkrachten of het tegendeel te bewijzen.Religie en de neoliberale economie

Het wordt steeds duidelijker dat in onze moderne wereld een tweetal wijdverbreide systemen een belangrijke, in mijn ogen negatieve, invloed hebben op de wereldwijde samenleving. Ik doel hier op religie en op de neoliberale economie.

Als we naar onze wereldgeschiedenis kijken kunnen we er niet omheen, zowel in het verleden als anno nu zijn religieuze- en neoliberaal economische onderdrukking en uitbuiting  vaak de oorzaken van oorlogen, armoede, uitzichtloosheid, vluchtelingenstromen, etc. Te vaak is het door religieuze onderdrukking veroorzaakte gebrek aan vrijheid en verdraagzaamheid aanleiding tot menselijk leed. Te vaak is het door de neoliberale economie veroorzaakte graai- en roofgedrag (de basis voor het sterk toenemende verschil tussen arm en rijk) de doodsteek voor solidariteit en medemenselijkheid .

Het erkennen dat religie en de neoliberale economie niet bijdragen aan een leefbare wereldwijde samenleving is noodzakelijk. Pas dan is er een basis voor veranderingen die kunnen bijdragen aan een toekomst voor een voor allen leefbare wereld.